Alcuentru lliterariu con Laura Marcos

Alcuentru lliterariu con Laura Marcos. L’autora falará cola escritora Raquel F. Menéndez.
28 de xunu a les 20:00 hores, nel Salón de té del Teatru Campoamor (Cai Pelayo, s/n, 33002 Uviéu)